Lancering van het Vlaams Renovatiepact

Op 16 december 2014 gaf Minister Turtelboom het startschot voor de ontwikkeling van een Vlaams Renovatiepact. Het Vervond van de Glasindustrie ondertekende een engagementsverklaring om in de eerste helft van 2015 actief en constructief dit Renovatiepact te concretiseren.

Waarom een Renovatiepact?

De nieuwe regeringen moeten de huidige richtlijnen verder zetten en zelfs versterken. Een ambitieus stappenplan op korte, halflange en lange termijn is daartoe cruciaal. Doelstellingen alleen volstaan niet. Een massale en snelle renovatie van het gebouwenpark vereist een wettelijk kader en financiële steunmaatregelen in overeenstemming met de doelstellingen op halflange en lange termijn. De gewestelijke premies, de combinatiepremies, de renteloze leningen en de belastingverminderingen vormden de voorbije jaren een sterke stimulans om het vastgoed te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat zonder deze steun de meeste investeringen nooit zouden gebeurd zijn. Het systeem werkt niet alleen, het is noodzakelijk, en dit zeker voor de laagste inkomens.

De betrachtingen op halflange en lange termijn zullen slechts haalbaar blijken als de renovaties, zowel privé als openbaar, vanaf heden voldoende stijgen om 3 a 4% op jaarbasis te halen (op heden is bij voorbeeld de jaarlijkse renovatiegraad in Vlaamse woningen alleen maar 0,7%).

Het Verbond van de Glasindustrie beveelt volgend Belgisch stappenplan aan :

  • tegen 2020 : alle enkele beglazing te vervangen door beglazing met Ug max 1.1 ;
  • tegen 2030 : alle beglazing met Ug > 1.1 te vervangen door beglazing met Ug max 1.1 ;
  • een zelfde aanpak voor de isolatie van vloer, dak en muur.

Energy Consumption Survey for Belgian Households. 2012.
2   VGI-schatting. 2014.

Verdere informatie :

  • VGI-Memorandum | Stappenplan Renovatie 2014-2020/2030 : hier
  • VGI-Persbericht | Een massale en snelle renovatie van het gebouwenpark – privé en openbaar – moet een echte politieke prioriteit vormen : hier 
  • VGI-Position paper | Effect van premies voor investering in hoogrendementsbeglazing : hier
  • Website van het Vlaams Renovatiepact : hier
Print Friendly, PDF & Email