De levenscyclus van glas

Onmiddellijk valt de gesloten cirkel op waarin de producten zich tijdens hun verschillende levensfases bewegen. De meeste glasproducten worden op het einde van hun leven ingezameld en verwerkt tot kwaliteitsvolle glasscherven die opnieuw in de glasproductie kunnen worden ingezet. Slechts een kleine fractie verlaat de kringloop, maar kan zelfs dan vaak nog nuttig toegepast worden.

De levenscyclus van een glasproduct start bij de ontginning van de grondstoffen en het gebruik van scherven. De voornaamste primaire grondstof is het witte kwartszand dat lokaal gewonnen wordt. Vervolgens worden in de ovens de grondstoffen gesmolten en worden de glasproducten gevormd. Vlakglasproducten kennen nog een tussenstop bij de producent van isolatieglas of meubels, de andere glasproducten zijn quasi direct verhandelbaar aan de eindklant.

De toepassingen van glasproducten zijn immens; beglazing, autoruiten, flatscreens, flessen, bokalen, drinkglazen, isolatieglaswol, lampencomponenten,… Naast deze ‘traditionele’ toepassingen vinden we meer en meer glasproducten die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming: super isolerende beglazing, zonnepanelen, -boilers en –spiegels, lichtere wagens, windmolenbladen,…

Om de recyclage van glasproducten mogelijk te maken is het heel belangrijk om op een goede manier glas in te zamelen via glasbollen (flessen, bokalen, glazen) en containerparken (beglazing, deuren). Niet alleen de hoeveelheid ingezameld glas is van belang, maar zeker ook de kwaliteit ervan. Verontreinigingen die niet bij het glas thuishoren zoals hittebestendig glas, keramiek en steen zorgen ervoor dat de glasscherven niet of veel minder optimaal gebruikt kunnen worden.

Print Friendly, PDF & Email