Vermindering van uitstoot van broeikasgassen

Laat ons beginnen met een eenvoudige maar fundamentele vaststelling: de verbetering van de energie-efficiëntie is altijd één van de prioriteiten van de glasindustrie geweest en dit omwille van evidente competitiviteitsredenen, aangezien energie tot 30 % van de kostprijs van het product kan vertegenwoordigen! Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen waarom onze industrie zo veel belang hecht aan de vermindering van haar energiefactuur en haar CO2 uitstoot!

Tijdens het maken van glas is het smelten van de grondstoffen aan een temperatuur tussen 1250°C en 1650°C de meest energetische stap.

Reeds bestaande en toegepaste technieken om het energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen, zijn o.a. :

  • de thermische isolatie van de ovens heeft het energieverbruik tijdens de laatste decennia spectaculair verminderd ;
  • de warmterecuperatie van de verbrandingsgassen ofwel in klassieke ketels (voor ovens van middelmatige grootte) ofwel in regeneratieve kamers (regeneratoren) voor grote ovens;
  • het voorverwarmen van de verbrandingslucht;
  • het plaatsen van hoogrendementsbranders;
  • de overschakeling naar oxy-fuel (vervanging verbrandingslucht door pure zuurstof) van voor de ovens, waar deze keuze technisch- en economisch gezien verantwoord is;
  • de toevoeging van glasscherven (gerecycleerd glas) aan de grondstoffen ;
  • het aankoop  van energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Door de toepassing van onder meer deze maatregelen kon het specifieke energieverbruik (GJ/t) met meer dan 60 % verminderd worden sinds de jaren 60.

De laatste jaren, stelt men een stabilisatie van het energieverbruik in de glassector vast die te begrijpen is door de volgende effecten:

  • men kan onmogelijk het energieverbruik van een oven onder een bepaalde mimimumwaarde verlagen. M.a.w., er zal altijd een zekere hoeveelheid energie nodig zijn om de grondstoffen voor de glasfabricage te smelten. En dichter het energieverbruik van een oven bij deze minimumwaarde ligt, hoe moeilijker en duurder de inspanning zal zijn.
  • De glasindustrie heeft de laatste jaren een aanzienlijk aantal producten ontwikkeld met hoge toegevoegde waarde waarvoor de verbruiker een onberispelijke kwaliteit eist: autobeglazingen, spiegels, parfumflesjes, luxe drinkglazen, … Maar kwaliteitseisen gaan gepaard met een hoger energieverbruik.
Print Friendly, PDF & Email