Opleiding : Cefoverre

CEFOVERRECefoverre, het competentiecentrum van de glassector, is gevestigd in Jumet. Het geeft opleiding aan werknemers van ondernemingen die glasproducten produceren of verwerken, aan werkzoekenden die in de sector een beroep willen uitoefenen en aan studenten en leerkrachten uit technische en beroepsrichtingen. Zij worden er vertrouwd gemaakt met de industriële processen van de glassector.

Het opleidingscentrum wordt paritair beheerd door de glasbedrijven, het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de glasnijverheid, hetonderwijs, de sociale partners en de Forem.

Sinds 2002 draagt Cefoverre het label “Competentiecentrum – CDC” en maakt het deel uit van het netwerk van 25 competentiecentra van het Waalse Gewest. Cefoverre geeft niet alleen opleiding: door het CDC-label vervult het ook andere opdrachten, zoals de evolutie in de glasberoepen opvolgen, informatieverschaffing, bewustmaking en kwaliteitsopvolging.

Opleiding. Foto : AGC Glass Europe

Veiligheid, talen en techniek : de sector leidt op

Ondanks de moeilijke economische context is Cefoverre erin geslaagd om zijn hoge activiteitsgraad te behouden, dankzij de diversificatie en specialisatie van zijn opleidingscatalogus. In 2017 volgden ruim 4.300 stagiairs er samen 47.300 uur opleiding. 35% van de behandelde onderwerpen gaat over veilig glas manipuleren en behandelen. Omdat de glassector talrijke multinationals omvat, maken taalcursussen – naast Nederlands en Frans ook Spaans, Duits en Engels – 31% van alle Cefoverre-opleidingen uit. 14% van alle lesuren is gewijd aan technische opleidingen (productieprocedés, enz.).

Het aantal stagiairs opgeleid door Cefoverre is verdrievoudigd in 10 jaar

Het aantal stagiair opgeleigd door Cefoverre is verdrievoudigd in 10 jaar

Thema’s van de Cefoverre-opleidingen, 2017

Thema’s van de Cefoverre-opleidingen, 2017

Print Friendly, PDF & Email