Naam van de publicatie

Beschrijving

PDF

XVIIIde Student’s Glass Award | Persdossier | 11 oktober 2018
XVIIIde Student's Glass Award | Persdossier | 11 oktober 2018
Oproep aan beslissers voor de gemeenteraadsverkiezingen | Oktober 2018
Oproep aan beslissers voor de gemeenteraadsverkiezingen | Oktober 2018
Persbericht | Is Luik 70 jaar voor op Vlaanderen wat betreft de gezondheid in onze woning? | Mei 2018
Persbericht | Is Luik 70 jaar voor op Vlaanderen wat betreft de gezondheid in onze woning? | Mei 2018
Persbericht | S-peil S31 met kwaliteitsdaglicht? ‘Tuurlijk wel! | 22 februari 2018
Persbericht | S-peil S31 met kwaliteitsdaglicht? 'Tuurlijk wel! | 22 februari 2018
Synthesenota | S-peil S31 met kwaliteitsdaglicht? ‘Tuurlijk wel! | 22 februari 2018
Synthesenota | S-peil S31 met kwaliteitsdaglicht? 'Tuurlijk wel! | 22 februari 2018
Persbericht | Bouwen en BENOveren met “meer” glas i.p.v. een S-peil met “minder glas”” ! | November 2017
Persbericht | Bouwen en BENOveren met "meer" glas i.p.v. een S-peil met "minder glas"" ! | November 2017
XVIIde Student’s Glass Award | Persdossier | 12 oktober 2017
XVIIde Student's Glass Award | Persdossier | 12 oktober 2017
Persbericht |Minister Bellot wil de burgers rond de luchthaven akoestisch isoleren? Eindelijk! | April 2017
Persbericht |Minister Bellot wil de burgers rond de luchthaven akoestisch isoleren? Eindelijk! | April 2017
Persbericht | Vitralys® : Belgische sectorale referentieberekeningstool voor beglazingsdikte in overeenstemming met de toekomstige norm NBN S 23-002-2:2016 | April 2016
Persbericht | Vitralys® : Belgische sectorale referentieberekeningstool voor beglazingsdikte in overeenstemming met de toekomstige norm NBN S 23-002-2:2016 | April 2016
XVde Student’s Glass Award | Persdossier | 16 oktober 2015
XVde Student's Glass Award | Persdossier | 16 oktober 2015
Position paper | Effect van premies voor investering in hoogrendementsbeglazing | Maart 2015
Position paper | Effect van premies voor investering in hoogrendementsbeglazing | Maart 2015
Persbericht – Kwaliteitsvolle bijna-energieneutrale woningen zijn sterk beglaasd – 10 oktober 2014
Persbericht -  Kwaliteitsvolle bijna-energieneutrale woningen zijn sterk beglaasd - 10 oktober 2014
Persbericht – Een massale en snelle renovatie van het gebouwenpark – privé en openbaar – moet een echte politieke prioriteit vormen – 10 oktober 2014
Persbericht - Een massale en snelle renovatie van het gebouwenpark - privé en openbaar - moet een echte politieke prioriteit vormen - 10 oktober 2014
XIVde Student’s Glass Award | Persdossier | 10 oktober 2014
XIVde Student's Glass Award | Persdossier | 10 oktober 2014
VGI-Memorandum | EPB-Regelgeving – Natuurlijk licht
VGI-Memorandum | EPB-Regelgeving - Natuurlijk licht
VGI-Memorandum | Stappenplan renovatie 2014-2020/2030
VGI-Memorandum | Stappenplan renovatie 2014-2020/2030
VGI-Memorandum | Verkiezingen 2014
VGI-Memorandum | Verkiezingen 2014
Recyclage van holglas in Europa
Meer dan 98 % van de glazen flessen en bokalen ingezameld in België In Europa wordt meer dan ¾ gebruikt als grondstof in de cyclus « van fles tot fles ».