Het verbond

Opgericht in 1947, groepeert het Verbond van de Glasindustrie (VGI) de Belgische ondernemingen die, op industriële schaal, glas produceren en/of verwerken: zowel vlakglas (bouw- en automobielnijverheid), holglas (flessen, tafelglas, flacons), als speciaal glas (glasvezels, cellulair glas, glaswol, zonne-energie…). De sector omvat in België een tiental glasproductiebedrijven en een dertigtal bedrijven die zich toeleggen op de verwerking van glas. Innovatie en export zijn twee kenmerken van de Belgische glasindustrie.

Onze opdracht

Het Verbond van de Glasindustrie is de officiële woordvoerder van de Belgische glassector bij de Europese, federale, regionale en lokale autoriteiten, en andere belangenverenigingen.

  • Het Verbond informeert en adviseert haar leden over de vragen van alle aard waarmee ze worden geconfronteerd: sociale-, economische-, milieu-,  energieaangelegenheden, enz.
  • De standpunten van de Belgische glasindustrie worden in de schoot van het Verbond door haar leden uitgewerkt en via een breed netwerk verdedigd.
  • De opdracht van het Verbond is het verstrekken van informatie, naast het sensibiliseren en promotie via het organiseren van bezoeken en seminaries, de publicatie van brochures, enz.

Onze leden

Het Verbond van de Glasindustrie telt 42 leden uit drie sectoren : vlakglas , holglas, speciaal glas.

* Iedere onderneming die zich bij het Verbond wenst aan te sluiten, gelieve contact op te nemen met onze diensten.

Klik op de kaart om een lidbedrijf online te zoeken:
Onze leden

Download ons ledenboek Een glasheldere kijk op de Belgische glasindustrie (uitgave: januari 2019): 

Ledenboek "Een glasheldere kijk op de Belgische glasindustrie"

 

Print Friendly, PDF & Email