Naam van de publicatie

Beschrijving

PDF

DUURZAAM BEHEER VAN VLAKGLAS IN DE BOUW : Een stand van zaken
In 2013 heeft SuMMA in opdracht van OVAM een rapport gemaakt over het stand van zaken van vlakglas in de bouwsector. Dit projekt kader in het beleidsniveau van Vlaanderen rond de omslag van een afvalbeleid naar een Duurzaam Materialenbeleid.
Voluntary agreement in Wallonia
For around ten years, the Walloon energy policy in industry has primarily focused on the signing of voluntary agreements, known as sectoral agreements between regional authorities and industrial sectors.This booklet gives an overvieuw of the results of the 16 industrial sectors that signed the agreemend.
Accord de branche – reporting 2012
Dit rapport geeft een overzicht over het jaar 2012 en de positie van de glasindustrie tegenover haar doelstelling eind 2012 in het kader van het accord de branche "energie'
MBO NOx jaarrapport – 2012
Glas … nooit afval !
Deze presentatie gaat over hoe glasrecyclage in een gesloten kring gebeurd en de voordelen voor het milieu.
Recyclage van holglas in Europa
Meer dan 98 % van de glazen flessen en bokalen ingezameld in België In Europa wordt meer dan ¾ gebruikt als grondstof in de cyclus « van fles tot fles ».  
Commissie Auditconvenant Vlaanderen – jaarverslag 2011
Commissie Benchmarking Vlaanderen – jaarverslag 2011
Accord de branche: reporting 2011
Dit rapport geeft een overzicht over het jaar 2011 en de positie van de glasindustrie tegenover haar doelstelling eind 2012 in het kader van het accord de branche "energie'
Auditconvenant – jaarverslag 2010
Auditconvenant - jaarverslag 2010
Benchmarkconvenant jaarverslag 2010
Benchmarkconvenant jaarverslag 2010
Milieubeleidsovereenkomst NOx : jaarrapport 2011
Milieubeleidsovereenkomst NOx : jaarrapport 2011
BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) voor het productie van glas
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 februari 2012 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU