Vrijwillige overeenkomsten

In Vlaanderen werken het Verbond en haar leden ook actief samen met de regering om zijn milieu- en energiebeleid tot een goed einde te brengen.

Energiebeleidsovereenkomst 2015 – 2020

De Vlaamse glasproducenten en de betrokken vlakglasverwerkers hebben in januari 2015 hun engagement bevestigd voor het vervolg van het convenant (audit- en benchmarkconvenant). Inderdaad het nieuw convenant – energiebeleidsovereenkomst (EBO) is van start gegaan op 1/1/2015 en loopt tot einde 2020. Dit EBO staat voor VER- en niet VER bedrijven en is er op gericht dat zoveel mogelijk industriële eindverbruikers van energie vooraanstaand worden en blijven op gebied van energie-efficiëntie. De toegetreden ondernemingen dragen daarmee bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2– en energie-efficiëntiedoelstellingen.

Een volledig overzicht van de inhoud en de beschikbare documenten zijn te vinden op de website ‘energiebeleidsovereenkomst in Vlaanderen‘.

Milieubeleidsovereenkomst betreffende de reductie van de NOx-emmissies

Tussen 2009 – 2013 heeft de sector een milieuovereenkomst ondertekend met het Vlaamse gewest aangaande de NOx-emissies in de atmosfeer van zijn leden in Vlaanderen . Deze overeenkomst is erop gericht de gezamenlijke NOx-emissies van de leden van de sector met relevante NOx-vestigingen terug te dringen. Om zijn doelstellingen te halen (max. 880 ton NOx in 2013) heeft het VGI een reductieplan opgesteld waarin verscheidene maatregelen worden opgenomen voor de 3 glasproducenten in Vlaanderen. In 2013, na de uitvoering van de belangrijkste maatregelen (plaatsen van een SCR-DeNOx filter) is de uistoot sterk gedaald en de uitstoot onder het plafond geland.

Print Friendly, PDF & Email