VGI-activiteiten

Missies

Kwaliteitscontrole. Foto : Gerresheimer

De bedrijven die lid zijn van het Verbond kunnen genieten van veel diensten op juridische-sociaal gebied :

  • Wij volgen nauwgezet het sociaal recht (arbeids- en sociaalzekerheidsrecht) en komen tussenbeide daar waar nodig om het standpunt van de leden kenbaar te maken vóór de federale of regionale overheden een beslissing nemen ter zake.
  • Wij geven eveneens gepersonaliseerde adviezen aan onze leden inzake praktisch alle materies die gedekt zijn door het sociaal recht.
  • Wij geven uitleg bij de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) nadat wij ze onderhandeld hebben.
  • Wij organiseren jaarlijks een aantal seminaries of studiedagen voor onze leden.
  • Wij onderhouden een permanente dialoog met de human resources managers en de nationale werknemersvertegenwoordigers.
  • Wij coördineren de acties inzake sectorale opleiding en stellen de financieringsdossiers van deze opleidingen op.
  • Wij leiden de vergaderingen van de Commissie sociale aangelegenheden met de voornaamste beslissingnemers inzake human resources van de glassector.
  • Wij beheren en/of zetelen in de paritaire organen zoals het PC 115 (het VGI is de enige patronale woordvoerder voor de onderhandeling van de CAO’s die van toepassing zijn op de 5.091 arbeiders van de sector in de schoot van het PC 115 (RSZ-cijfer, 2017)) en het PC 200, het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Glasnijverheid, het competentiecentrum CEFOVERRE.
  • Wij vertegenwoordigen de sector in de schoot van de paritaire organen van de sector maar ook in de schoot van belangrijke instellingen zoals de RVP, het RIZIV.
  • Wij verdedigen de belangen van onze leden op gebied van het sociaal beleid door onze aanwezigheid in de verschillende federale (VBO bijvoorbeeld) en regionale (UWE, VOKA) instanties.

Wij zijn echter geen sociaal secretariaat wat betekent dat wij geen administratieve formaliteiten vervullen gebonden aan de arbeidsverhouding en de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten.

Print Friendly, PDF & Email