Productietechnologieën

De uitbatingsvoorwaarden van de glasproductiesites worden op Europees niveau o.a. geregeld door de Richtlijn Industriele Emmissie 2010/75/CE (RIE). Deze nieuwe tekst wil de toepassing van de Best Beschikbare Technieken promoten (BBT), m.a.w. de technologieën die de industrie in plaats kan brengen tegen een aanvaardbare economische kost om een hoge milieu bescherming te bereiken.

De glassector is de 1ste Europese sector die zijn BREF-document (acroniem voor BatREFerence of BAT is voor Best Available Technique – document beschikbaar via volgende link : http://eippcb.jrc.es/reference/) onder de nieuwe RIE-richtlijn, afgerond heeft. Dit document herneemt enerzijds basis gegevens betreffende de glasindustrie om de beslissingnemers toe te laten de informatie in de context te plaatsen van de voornaamste tendenzen die de glasindustrie beïnvloeden en anderzijds informatie betreffende de variatiemarge van het verbruik en van de emissieniveaus, vastgesteld in de sector, in functie van de verschillende procedés en de verschillende technieken.

Een tweede document gebaseerd op het eerste en BAT-conclusie genoemd herneemt het geheel van emissiegrenswaarden voor de voornaamste milieuparameters van de sector. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verpakkingsglas, vlakglas, continuglasvezel, huishoudelijkglas, speciaal glas, minerale wol, isolatiewol op hoge temperatuur en de productie van frits. Deze emissiegrenswaarden zullen moeten worden overgenomen in alle milieuvergunningen van glasproducenten in Europa tegen 2016.

Print Friendly, PDF & Email