S-peil & kwaliteitsdaglicht

S-peil S31 met kwaliteitsdaglicht? ‘Tuurlijk wel!

Het Vlaamse Energiebesluit werd gewijzigd. Een nieuwe indicator voor de gebouwschil treedt in voege. Deze zogenaamde “S-peil” is voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 vastgelegd op S31. Voor renovaties geldt geen eis op gebied van S-peil.

S31 kan perfect behaald worden door voldoende isolatie met cellulair glas en glaswol en met juist gekozen en aangepaste dubbele of drievoudige beglazingen: ook voor netto glasoppervlaktes van 20%, 30%, 40%… van de bewoonbare oppervlakte.

Een kwaliteitsdaglicht kan dankzij een sterk beglaasde oppervlakte diep in een woning binnendringen. De zonnewinst, het zomercomfort en de isolatie zijn optimaal dankzij een slimme keuze van glasproducten. Het S31 wordt behaald en de levenskwaliteit is aangenaam. Nog niet overtuigd?

Ontdek uitgewerkte bewijscases met de EPB-software 3G voor een gewone vrijstaande woning met een sterk beglaasde oppervlakte in alle gevels (ook in het noorden) en in het dak. S31 kan dankzij de gunstige bijdrage van de huidige glasproducten behaald worden, zonder buitenzonwering en zonder hoge meerkosten. De uitgewerkte simulaties houden geen rekening met de positieve invloed van de natuurlijke ventilatie door de ramen en glasoplossingen voor het vermijden van koudebruggen: vergeet dit toch niet…

Lees de volledige synthesenota of bekijk eens deze samenvatting:

S31 met 20% (48m²) netto glasoppervlakte dankzij een slimme keuze* van glasproducten!

S31 met 20% (48m²) netto glasoppervlakte dankzij een slimme keuze van glasproducten!

S31 met 30% (72m²) netto glasoppervlakte dankzij een slimme keuze* van glasproducten!

S31 met 30% (72m²) netto glasoppervlakte dankzij een slimme keuze van glasproducten!

S31 met 40% (96m²) netto glasoppervlakte dankzij een slimme keuze* van glasproducten!

S31 met 40% (96m²) netto glasoppervlakte dankzij een slimme keuze van glasproducten!

* Beglazingseigenschappen: Ug-waarde W/m²K / Lichttransmissie % / Zontoetredingsfactor g %

Ontdek waarom kwaliteitsvolle bijna-energieneutrale woningen met een S-peil S31 sterk beglaasd kunnen en moeten zijn.

Denken dat minder beglaasde oppervlakte automatisch minder energieverbruik zou beteken, is wetenschappelijk onjuist. De studie Een glasheldere kijk op kwaliteitsvolle bijna-energieneutrale woningen toont aan dat de energetische prestaties juist kunnen verbeterd worden door een verhoging van de beglaasde oppervlakte. Deze studie werd uitgevoerd door VITO en het onderzoeksteam “Architecture et Climat” van de UCL.

Een kwaliteitsvolle bijna-energie neutrale woning moet ook een gezonde en aangename levenskwaliteit garanderen. Het verminderen van beglazing betekent minder natuurlijk licht wat ingaat tegen alle tendensen en heeft een negatieve impact met de psychologische en fysieke gevolgen van te weinig daglicht en natuurlijke ventilatie.

Ontdek wie kan welke beglazingen in België produceren om een S-peil S31 te bereiken.

De brochure Een glasheldere kijk op de Belgische beglazingen is de referentielijst van alle huidige dubbele en drievoudige beglazingen die door de Belgische glassector gecommercialiseerd worden.

Het aanbod aan beglazingen is veelvuldig en evolueert voortdurend. Deze brochure wordt regelmatig herzien, aangepast en ter beschikking gesteld op de website van het Verbond van de Glasindustrie. Ontdek hier de huidige uitgave.

Een glasheldere kijk op de Belgische beglazingen

S28… Het beste is de vijand van het goede

Het nastreven van S28 vanaf 2021 is voor bepaalde architecturale typologieën alleen mogelijk mits een onlogische aanpassing van de huidige trends: o.a. een algemene evolutie naar een zeer lage zontoetredingsfactor van de beglazing (en dus naar een zeer lage lichttransmissie), ook wanneer het niet noodzakelijk en niet wenselijk is.

De algemene verlaging van het S-peil naar S28 betekent dus een vermindering van natuurlijk licht wat ingaat tegen alle tendensen: nieuwe Europese norm voor daglicht NBN EN 17037:2019 “Daylight of buildings”, ontwikkeling van nieuwe coatings om de zontoetredingsfactor en de lichttransmissie te maximaliseren, gebruik van meer en meer extra blank glas voor een optimale kleurweergave en neutraliteit van de natuurlijke verlichting.

Een bindend S28 voor het ganse woningpark is ongezond, overdreven en in tegenspraak met een kwaliteitsvolle bijna-energie neutrale woning die ook een gezonde en aangename levenskwaliteit moet garanderen. Het brengt een zeer geringe daling van de warmbehoefte met zich mee in relatie met de psychologische en fysieke gevolgen van te weinig daglicht, een sterke verhoging van het gebruik van kunstlicht en de noodzakelijke bouwinvestering.

Een diepe analyse van alle gevolgen van de uitvoering van het S28 is meer dan ooit noodzakelijk.

Print Friendly, PDF & Email