Roadmap horizon 2050

De context

In 2016 stelde het Verbond zijn roadmap tot 2050 op. Deze visie op de toekomst kwam tot stand met de steun van consultancybureau CLIMACT.

CLIMACT begeleidde het Verbond en zijn leden tijdens een proces dat 2 jaar in beslag nam. In de eerste fase werden de belangrijkste uitdagingen voor de sector op een rijtje gezet, op basis van een literatuuranalyse en studies op Europees niveau. Vervolgens werden de ondernemingen geraadpleegd en hypotheses over mogelijke evoluties opgesteld. Ten slotte werd een visie uitgewerkt op een maximale bijdrage van de Waalse glassector tot een koolstofarme en economisch welvarende samenleving.

De roadmap onderzocht hefbomen die tot twee categorieën behoren: enerzijds in verband met uitdagingen van de externe context en anderzijds gelinkt aan de interne context van de industrie. De externe context bestaat uit drie delen: de markten van de diverse glasproducten, de energiemarkt en de grondstoffenmarkt. De context van de interne hefbomen van de glassector bestaat uit twee delen: hefbomen gelinkt aan het ontwerp van de producten en hefbomen betreffende de productiemiddelen.

De scenario’s

In het kader van deze studie werden drie mogelijke scenario’s uitgewerkt en vergeleken.

Het Business-as-usual scenario weerspiegelt een situatie zonder transitie naar een koolstofarme samenleving. Het vormt de uitgangspositie waarop moet worden ingegrepen om de bijdrage tot de t