Statistiek

Sociaal-economische situatie : het jaar 2017

Een overzicht van de sociaal-economische situatie in 2017 wordt in het VGI-Jaarverslag Een glasheldere kijk op de Belgische glasindustrie gepubliceerd.Jaarverslag 2017 Een glasheldere kijk op de Belgische glasindustrie

Extract : Dé uitdaging van de klimaatopwarming : de renovatie

Renovatiegraad en geïsoleerde m² dankzij de premies : extract

In de Waalse renovatiestrategie die in april 2017 bij de Europese Unie werd aangemeld, worden voor het eerst precieze renovatiedoelstellingen en -graden opgegeven die tegen 2050 per jaar moeten worden gehaald voor de isolatie van daken, beglazingen, muren en vloeren van woningen. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er momenteel geen vergelijkbare doelstellingen. Voor de eerste periode 2017-2020 betreffen die Waalse doelstellingen een renovatiegraad (met of zonder stedenbouwkundige vergunning) voor daken van 2,1% of ca. 32.000 renovaties per jaar en voor beglazingen, muren en vloeren van 0,6% of ca. 8.500 renovaties per jaar.

Ten opzichte van de statistieken van de gewestelijke premies sinds 2009 zijn die doelstellingen weliswaar ambitieus voor vloerisolatie maar zijn ze gemakkelijker haalbaar voor dak- en muurisolatie en sterk ondermaats voor de isolatie van beglazing. Niettemin hebben de Waalse premies in 2017 maar bijgedragen aan 45% van de renovatiegraaddoelstellingen voor beglazing, 15% voor muren, 9% voor daken en 5% voor vloeren. Het lijkt er dus op dat het Waals Gewest zijn ambitie voor het eerste jaar van zijn renovatiestrategie bijlage niet waarmaakt.

De gewestelijke renovatiesubsidies blijven echter belangrijk in de ondersteuning van de sector. Zo werd tijdens de eerste drie jaar van de regeerperiode – van 2014 tot 2016 – in België 15,3 miljoen m² daken, 9,2 miljoen m² muren, 2,2 miljoen m² beglazingen en 2,0 miljoen m² vloeren geïsoleerd dankzij gewestelijke premies, waarvan het grootste deel in Vlaanderen. Lees verder

Statistische gegevens 2017 van de glassector

Het Verbond publiceert jaarlijks statistische gegevens van de glassector. De statistische gegevens 2017 Een becijferde kijk op de Belgische glasindustrie zijn hier raadpleegbaar.Statistische gegevens 2017 Een becijferde kijk op de Belgische glasindustrie

Archief

De statistische gegevens van vorige jaren zijn beschikbaar onder het tabblad Publicaties → Statistieken (! de series worden soms over verschillende boekjaren rechtgezet).Statistieken

Het Verbond heeft met name, van 1960 tot 1993, een niet onaardig aantal cijfers/gegevens voor de sector verzameld. Al deze statistieken vindt u terug in het overzicht dat de voornaamste aggregaten weergeeft : activiteit (volume, omzet, tewerkstelling…), kosten (personeelskosten, energie, grondstoffen…), productie, rentabiliteit en plaats van het glas in de Belgische economie.

Print Friendly, PDF & Email