Opleiding : Cefoverre

CEFOVERREDe opleiding is sinds 1997 een sectoraal thema geworden en de actie van het VGI is een van de belangrijkste ter zake geworden, namelijk de oprichting in december 1999 van het “Cellule Wallonne de Partenariat pour la Formation en Industrie Verrière” (CWPFIV) beter gekend onder de naam CEFOVERRE.

CEFOVERRE, het competentiecentrum van de Belgische glassector, is gevestigd in Jumet. Het geeft opleiding aan werknemers van ondernemingen die glasproducten produceren of verwerken, aan werkzoekenden die in de sector een beroep willen uitoefenen en aan studenten en leerkrachten uit technische en beroepsrichtingen. Zij worden er vertrouwd gemaakt met de industriële processen van de glassector.

Het opleidingscentrum wordt paritair beheerd door de glasbedrijven, het Verbond van de Glasindustrie, het onderwijs, de sociale partners en de Forem.

Sinds 2002 draagt CEFOVERRE het label “Competentiecentrum – CDC” en maakt het deel uit van het netwerk van 25 competentiecentra van het Waalse Gewest. CEFOVERRE geeft niet alleen opleiding: door het CDC-label vervult het ook andere opdrachten, zoals de evolutie van de glasberoepen opvolgen, informatieverschaffing, bewustmaking en kwaliteitsopvolging.

Opleiding. Foto : AGC Glass Europe

Veiligheid, talen en techniek : de sector leidt op

Ondanks de moeilijke economische context is CEFOVERRE erin geslaagd om zijn hoge activiteitsgraad te behouden, dankzij de diversificatie en specialisatie van zijn opleidingscatalogus. In 2016 volgden ruim 5.000 stagiairs er samen 51.000 uur opleiding. 40% van de behandelde onderwerpen gaat over glas veilig manipuleren en behandelen. Omdat de glassector talrijke multinationals omvat, maken taalcursussen – naast Nederlands en Frans ook Spaans, Duits en Engels – 33% van alle CEFOVERRE opleidingen uit. 14% van alle lesuren is gewijd aan technische opleidingen (productieprocedés, enz.).

Het aantal stagiairs opgeleid door CEFOVERRE is meer dan verdrievoudigd in 10 jaar

Het aantal stagiair opgeleigd door CEFOVERRE is meer dan verdrievoudigd in 10 jaar

Thema’s van de CEFOVERRE-opleidingen, 2016

Thema’s van de CEFOVERRE-opleidingen, 2016

Print Friendly, PDF & Email