Het verbond

Opgericht in 1947, groepeert het Verbond van de Glasindustrie (VGI) de Belgische ondernemingen die, op industriële schaal, glas produceren en/of verwerken: zowel vlakglas (bouw- en automobielnijverheid), holglas (flessen, tafelglas, flacons, farmaceutica), als speciaal glas (glasvezels, cellulair glas, glaswol, zonneenergie…). De sector omvat in België een tiental glasproductiebedrijven en een derdigtal bedrijven die zich toeleggen op de verwerking van glas. Innovatie en export zijn twee kenmerken van de Belgische glasindustrie.

Onze opdracht

Het VGI is de officiële woordvoerder van de glassector bij de Europese, federale, regionale en lokale autoriteiten en zetelt in verscheidene commissies en werkgroepen.

Het Verbond is actief bij de patronale federaties VBO/VOKA/BECI/UWE namelijk in de schoot van de commissies en werkgroepen inzake o.a. sociale-, economische-, juridische-, fiscale-, milieu- en energieaangelegenheden.

Voor het promoten van glasproducten nemen wij deel aan werkgroepen van o.a. de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Vlaams Renovatiepact dat gecoördineerd wordt door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB), enz. Het VGI is bovendien lid van de Belgische Bouwmaterialen Producenten (BMP) en van de clusters CAP2020 en ecobuild.brussels.

Het Verbond beheert het vormingscentrum CEFOVERRE en het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Glasnijverheid (FBZ). Het VGI is lid van de paritaire commissies 115 en 200.

Afhankelijk van de milieu- of energetische thematiek zijn wij ook actief binnen de instanties/administraties als FEBELIEC, commissie energiebeleidsovereenkomst (EBO), LNE/AWAC, OVAM… Deze thematieken worden eveneens opgevolgd op Europees niveau door ons mandaat bij Glass Alliance Europe.

Ten opzichte van de bedrijven die lid zijn van het Verbond hebben wij een informatieve-, studie- en waakopdracht (opstelling van omzendbrieven, informatienota’s, follow-up van de voorschriften…). Wij adviseren onze leden over de verschillende problematieken waarmee zij worden geconfronteerd (sociale, fiscale, milieu, energie…) en via onze werkgroepen werken wij onze standpunten uit.

Wij geven raad voor problemen eigen aan de onderneming betreffende de sectorale opleiding in samenwerking met ons competentiecentrum CEFOVERRE. Wij onderhandelen de sectorale en subsectorale CAO’s met de vakbonden.

Het VGI heeft eveneens een informatie-, sensibiliserings-, raadgevende en promotieopdracht via het organiseren van seminaries en bezoeken, de publicatie van milieucirculaires, technische nota’s, brochures, de transversale newsletter van inDUfed, enz.

Onze leden

Het Verbond van de Glasindustrie telt 43 leden uit drie sectoren : vlakglas , holglas, speciaal glas :

 

Print Friendly, PDF & Email