Statistieken

Sociaal-economische situatie : het jaar 2016

Een overzicht van de sociaal-economische situatie in 2016 wordt in het VGI-Activiteiten Verslag Een glasheldere kijk op de Belgische glasindustrie gepubliceerd.Activiteiten Verslag 2016 Een glasheldere kijk op de Belgische glasindustrie

Extract : de internationale context

Belgische glasexport in 2016

De export is van levensbelang voor de Belgische glassector: een jaarlijkse omzet van € 1,75 miljard, op een totaal van ongeveer € 2,3 milhard, dus het grootste gedeelte van de activiteiten. De sector is dus sterk afhankelijk van de internationale context in het algemeen en de Europese in het bijzonder, aangezien het Oude Continent ons belangrijkste afzetgebied is.

Bij de landen die momenteel de grootste instabiliteit te zien geven, neemt het Verenigd Koninkrijk 5,1% van
onze export (€ 90 miljoen in 2016) voor zijn rekening, de Verenigde Staten € 51 miljoen of 2,9%, Turkije € 28 miljoen of 1,6%, Griekenland en Rusland elk 6 miljoen euro of 0,3%.

Op de Europese leiders rust de verantwoordelijkheid om de bedrijven uit de zevenentwintig landen – uiteraard met uitsluiting van de Britse belangen – krachtig te verdedigen en nieuwe investeringen naar de Europese Unie te halen. Hetzelfde geldt voor de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden voor de Belgische glassector.

Van belang is in dit verband dat de invoer van Brits glas in België €… Lees verder

Statistische gegevens 2016 van de glassector

Het Verbond publiceert jaarlijks statistische gegevens van de glassector. De statistische gegevens 2016 Een becijferde kijk op de Belgische glasindustrie zijn hier raadpleegbaar.

Archief

De statistische gegevens van vorige jaren zijn beschikbaar onder het tabblad “Publicaties” (! de series worden soms over verschillende boekjaren rechtgezet).Statistieken

Het Verbond heeft met name, van 1960 tot 1993, een niet onaardig aantal cijfers/gegevens voor de sector verzameld. Al deze statistieken vindt u terug in het overzicht dat de voornaamste aggregaten weergeeft : activiteit (volume, omzet, tewerkstelling…), kosten (personeelskosten, energie, grondstoffen…), productie, rentabiliteit en plaats van het glas in de Belgische economie.

Print Friendly, PDF & Email